سجاد خانی

برنامه نویس وب ، گیک ، درونگرایی که میخواد دنیا رو از پشت کامپیوتر ها تغییر بده !
بستن