۱۲-عناصر block و inline درHTML

نحوه صفحه بندی سایت توسط عناصر <div>

 

 

تصویر قطعه کد بالا

 

به این پست امتیاز دهید.
بستن