فرمت دهی متن در CSS

۱-مشخص کردن فاصله بین حروف

 

  • نتیجه قطعه کد بالا به شکل زیر است:


۲-مشخص کردن فاصله بین خطوط

 

  • نتیجه قطعه کد به شکل زیر است:


۳-مشخص کردن جهت متن

 

  • نتیجه قطعه کد به شکل زیر است:

 


۴-افزایش فاصله خالی بین کلمات

 

  • نتیجه قطعه کد به شکل زیر است:


۵-غیر فعال کردن wrapping یک متن

 

  • نتیجه قطعه کد به شکل زیر است:

  • این خصوصیت به این شکل عمل میکند که چگونه یک پاراگرفا چند خطی را در یک خط نمایش دهد.

 


۶-تراز بندی یک عکس در جهت محور Y

 

  • نتیجه قطعه کد به شکل زیر است:

 


۷-خصوصیت text-shadow

 

  • نتیجه قطعه کد بالا به شکل زیر است:

 


 

به این پست امتیاز دهید.
بستن