عنصر head در HTML

تگ <title> عنوان یک سند را تعریف می کند.

 

نحوه استفاده از تگ <base> برای اینکه معین کنیم تمام لینک های یک صفحه در یک پنجره جدید باز شوند.

 

از عنصر <meta> برای توصیف سند استفاده کنید.

 

از عنصر <meta> برای تعریف کلمات کلیدی سند استفاده کنید.

 

چگونه یک کاربر را به آدرس وب جدیدی redirect کنیم (تغییر مسیر دهیم)

 

به این پست امتیاز دهید.
بستن